“زیبا بود زندگی” عنوان اثری است که هفتم دی ماه در گالری ایده پارسی به نمایش گذاشته میشود . گالری ایده پارسی از ابتدای تاسیس همواره در راستای اهداف بلند مدت خود به نمایش آثار هنری با رویکرد خلاقانه از هنرمندان پرداخته و در اجرای نمایشگاه ها همواره سعی داشته تا مسیری بهتر و ... Continue reading