نمایشگاه عکس “کوبا ” آثار عکاس فرانسوی “رومن نرو ” , و افتتاح مرکز نمایشگاهی فیاپ در ایران  نمایشگاه عکس ” کوبا ” از روز شنبه 6 خردادماه 1396  در گالری ” ایده پارسی” ( مرکز نمایشگاهی فیاپ در ایران ) برگزار خواهد شد . در این مراسم  مرکز نمایشگاه های فیاپ در ایران ... Continue reading