خط نستعلیق نشانه‌ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی‌شناختی ایرانیان و بی‌شک زیباترین و ظریف‌ترین خط در میان خطوط اسلامی است، تا جایی که آن را «عروس خطوط اسلامی» نامیده‌اند اگر چه میر علی تبریزی را واضع این خط معرفی کرده‌اند اما خط نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبریزی در ... Continue reading