نمایشگاه آثار نقاشیخط سه بانوی هنرمند با عنوان “خط نگاران” درگالری ایده پارسی نمایشگاه ” خط نگاران ، با آثاری از فاطمه حسنی ، مریم حاجی صادقی و نوشین شیخ زاده 22 دی ماه در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 20 اثر از این هنرمندان در ابعاد مختلف به نمایش ... Continue reading
رنج و رنجور آثاری است از ملیحه رستمی ، که از حس و اندیشه اشعار خیام ، عبید زاکانی و ملک الشعرا بهار برگرفته شده اند . این مجموعه شامل 30 اثر در ابعاد مختلف است  که در روز جمعه 15 دی ماه 1396 در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد. هنرمند در بیانیه ... Continue reading