“Seeking for Life Songs” opening on Friday, Dec 26th. at 17-21 will last for 5 days to Dec 31 th Visiting Time : 17-20 افتتاح جمعه 5 دی ماه 17-21 ادامه نمایشگاه تا 10 دی بازدید 17-20
برگزاری کارگاه آموزش معلی با حضور هنرمندان نمایشگاه گوشه خورشید در گالری ایده پارسی . نمایشگاه گوشه خورشید، آثار خوشنویسانی بود که خط معلی را از حمید عجمی، مبدع این خط، آموخته بودند. این نمایشگاه با حضور استاد عجمی در روز ۱۴ آذرماه گشایش یافت و در طول برگزاری مورد توجه تعداد زیادی از هنرمندان ... Continue reading
برگزاری کارگاه آموزش خط معلی در روز اربعین در گالری ایده پارسی در روز پایانی نمایشگاه “گوشه خورشیده” ، کارگاه آموزش خط معلی در گالری “ایده پارسی” برگزار میگردد. به گفته مدیریت گالری ” ایده پارسی “، با توجه به استقبلال بازدید کنندگان از آثار ارائه شده در نمایشگاه و ابراز علاقه نسبت به ... Continue reading
نمایشگاه گوشه خورشید شامل 40 قطعه از آثار معلی نویسان ایران با حضور استاد حمید عجمی مبدع خط معلی ، گرافیست و خوشنویس افتتاح شد.  این نمایشگاه تا روز 22 آذرماه در گالری ایده پارسی برقرار میباشد. 
به مناسبت اربعین حسینی نمایشگاه خوشنویسی معلی ، با عنوان “گوشه خورشید”  از روز جمعه 14 آذر ماه تا روز 22 آذر مصادف با اربعین سید و یالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ، در “گالری ایده پارسی” برپا می باشد. “گوشه خورشید”  با حضور استاد “حمید عجمی” مبدع خط معلی ، خوشنویس و ... Continue reading