نقاشی هنرمندان جوان “ ساناهین باباجانیان اسما پارسیا فرهاد توکلی مالک محمد زاده “ شرکت فرمایید. گشایش : روز جمعه 3  بهمن ماه 1393 ، ساعت 17 الی 21 ادامه نمایشگاه تا روز 8 بهمن ماه ، ساعت بازدید 17-20
Painting Exhibition “Inner Peace” opening on Friday, January 9 th. 17-21 Exhibition will last for 5 days January 14 th
“Seeking for Life Songs” opening on Friday, Dec 26th. at 17-21 will last for 5 days to Dec 31 th Visiting Time : 17-20 افتتاح جمعه 5 دی ماه 17-21 ادامه نمایشگاه تا 10 دی بازدید 17-20
برگزاری کارگاه آموزش معلی با حضور هنرمندان نمایشگاه گوشه خورشید در گالری ایده پارسی . نمایشگاه گوشه خورشید، آثار خوشنویسانی بود که خط معلی را از حمید عجمی، مبدع این خط، آموخته بودند. این نمایشگاه با حضور استاد عجمی در روز ۱۴ آذرماه گشایش یافت و در طول برگزاری مورد توجه تعداد زیادی از هنرمندان ... Continue reading
برگزاری کارگاه آموزش خط معلی در روز اربعین در گالری ایده پارسی در روز پایانی نمایشگاه “گوشه خورشیده” ، کارگاه آموزش خط معلی در گالری “ایده پارسی” برگزار میگردد. به گفته مدیریت گالری ” ایده پارسی “، با توجه به استقبلال بازدید کنندگان از آثار ارائه شده در نمایشگاه و ابراز علاقه نسبت به ... Continue reading