از آخر بگویم. از وقتی که شروع شد. از وقتی که جادو شد. از میلیون ها میلیون خط های نوری که هویدا شدند. از میلیون ها میلیون خط های نوری که همه جا درحرکت بودند. متراکم بودند. پراکنده بودند. تنها بودند. جمع بودند. خط های نوری که زیاد بودند. پشت پلک بسته می درخشیدند. ... Continue reading
خط نستعلیق نشانه‌ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی‌شناختی ایرانیان و بی‌شک زیباترین و ظریف‌ترین خط در میان خطوط اسلامی است، تا جایی که آن را «عروس خطوط اسلامی» نامیده‌اند اگر چه میر علی تبریزی را واضع این خط معرفی کرده‌اند اما خط نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبریزی در ... Continue reading
“زیبا بود زندگی” عنوان اثری است که هفتم دی ماه در گالری ایده پارسی به نمایش گذاشته میشود . گالری ایده پارسی از ابتدای تاسیس همواره در راستای اهداف بلند مدت خود به نمایش آثار هنری با رویکرد خلاقانه از هنرمندان پرداخته و در اجرای نمایشگاه ها همواره سعی داشته تا مسیری بهتر و ... Continue reading