Processed with VSCOcam with a5 preset

هر روز زندگی ما به قصه ای می گذرد . آدم ها در رفت آمدند و قصه های خود را به دوش می کشند .

گذر بی امان روزها گاه فرصت ثبت را می گیرد . در این بین هستند کسانی که ، دردل لحظه ها ،رویاهای

خود را می کارند تا فاصله ی میان فراز و نشیب ها پر شود . زنان قصه گویان روزهای تاریک و روشن اند .

`دهان باز می کنند تا قصه ها و رویاها در جهان اطرافشان به جریان افتد . رویاهای کالی که شاخ و برگ می گیرند ، رشد میکنند و بارور می شوند .

دغدغه های هر روزه دنیای پر هیاهو ، بهانه ای می شود برای به تصویر در آوردن هر آنچه که بوده و هر

آنچه که می خواهد باشد . نقش ها دلیل حضور اند و میل به ادامه مسیر دارند ، زندگی در جریان ، و این

 روایت بی پایان است .

هفت تا دوازده آذر ماه

افتتاح : 7 آذر – ساعت 17-21

اعضا گروه :زیبا پاکزاد ، متین حقیقت خواه ، الهه زاهدی ، سحر سبحانی ، گلشیفته سفری ، مهشاد مهر ، عارفه یونسی

گرد آورنده : عارفه یونسی

 ziba Pakzad – Mateen Haghighat khah  – Elaheh Zahedi – Sahar Sobhani – Golshifteh Safary – Mahshad Mehr – Arefeh Younesi

—————————————————————————————-

نمایشگاه در اخبار