“زیبا بود زندگی” عنوان اثری است که هفتم دی ماه در گالری ایده پارسی به نمایش گذاشته میشود . گالری ایده پارسی از ابتدای تاسیس همواره در راستای اهداف بلند مدت خود به نمایش آثار هنری با رویکرد خلاقانه از هنرمندان پرداخته و در اجرای نمایشگاه ها همواره سعی داشته تا مسیری بهتر و جدید تر را برای گردآوری و همنشینی هنرهای مختلف در کنار هم طی نماید . این بار نیز اثر هنری “زیبا بود زندگی ” حاصل همین رویکرد می باشد. “زیبا بود زندگی ” نام اثری است از تلفیق شعر و عکس و موسیقی که با تلفیق این عوامل برای مخاطب فضای جدیدی را خلق می کند . خالق این اثر با گردآوری عناصر مختلف تصویری و شنوایی سعی داشته تا بداهه ای در باره فراق و بی زمانی و شاید تا یک جاهایی در بی مکانی را برای مخاطب خلق نماید. این اثر توسط حسین پاکدل، محمد جواد بیگلرزاده، حسـن جنـت مکـان و حمیـد مهدوی خلق شده است . در بخشی از بیانیه نمایشگاه محمد جواد بیگلرزاده اینگونه به شکل گیری این اثر اشاره نموده است :
آنچه از ابتدا در ذهن می پروراندم، خلق کولاژی هنری بود ، کولاژی از بداهه ها و تجربیاتی که گذراندیم تا از فراق بگوییم؛ در بی زمانی و تا جایی که بشود در بی مکانی….موسیقی از چیدمان بداهه ها و شعر همراه و بی زمان به قلم رفیق نابم “حسن جنت مکان” نوشته شده. شخصیت بازیگر مجموعه بر مبنای شخصیت موسیقی انتخاب، و بعدشعر خلق شده؛ و ما در این انتخاب به حسین پاکدل رسیدیم … ذهنم در این کولاژ به دنبال حضور روایتی دیگر بود و یا روایتگر دیگر؛ برای ارائه اثری مستقل و همراه. جنس و حس خودم و موسیقی و شعر؛ مرا به سمت عکس سوق داد؛ و حضور دوست خوبم آقای حمید مهدوی اطمینانم را برای به انجام رساندن این اثر مالتی مدیا با حضور عکس دو چندان کرد…”زیبا بود زندگی” بداهه ای است در باره فراق در بی زمانی و شاید تا یک جاهایی در بی مکانی.