نمایشگاه ” رها شو ” در گالری ایده پارسی برگزار خواهد شد .

نمایشگاه گروهی نقاشی ” رها شو ” روز جمعه 27 بهمن ماه در گالری ایده پارسی افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه آثاری از 6 هنرمند به نمایش درمیآید ، جیران مهدوی ، میترا مبین زاده ، صباح میاحی منش ، شهلا صفارزادگان ، صدیقه صفارزادگان ، سارا صبوحی

هنرمندان نمایشگاه ” رها شو ” هستند . در بخشی از بیانیه نمایشگاه این گونه آورده شده است که : در انبوه ماجرا های سیاه و سفید و تجارب زیسته ی گاه تلخ و ناساز،  شاید بتوانیم در سکوت و سفید ی بوم هایمان با زبان هر چند الکن چیزی بگوییم.

رها شو در ازدحام سیاه و سفید هایی که رنگ را چاشنی آنها کرده ایم تا درنگی باشد در نگاه تو و من….. رها شو

نمایشگاه ” رها شو ” روز جمعه 27 بهمن ماه در گالری ایده پارسی افتتاح و تا روز 2 اسفندماه ادامه خواهد داشت .